Offerte naar uw mail?
Klik hier...

WBDBO staat voor Weerstand Brand Doorlating Brand Overslag. Brandwerendheid en
WBDBO zijn niet hetzelfde. WBDBO heeft betrekking op brandcompartimenten in een
gebouw. Brandwerendheid gaat over delen van de constructie en betreft de tijd die een
constructie (bijvoorbeeld een wand of deur) de brand tegen kan houden. WBDBO is
opgebouwd uit drie delen. De drie elementen hiervan zijn Vlamdichtheid (de tijd dat vlammen
zich niet verspreiden aan de niet-blootgestelde zijde van een constructie), Stabiliteit (de tijd
dat een element de dragende functie dient te behouden) en Thermische isolatie (de tijd dat
de temperatuur aan de niet-blootgestelde zijde van de constructie onder een bepaalde
temperatuur blijft).

Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt eisen aan de mate waarin een brandwerende wand bestand is tegen
vuurbelasting. Dit is de ‘weerstand tegen branddoorslag’ (WBD) en komt vaak in het
Besluit bouwwerken leefomgeving, (BBL) voor als een WBD groter of
gelijk aan 30 minuten of 60 minuten. Het risico op brandoverslag moet in sommige gevallen
door middel van een berekening in kaart gebracht worden. In een brandoverslag berekening
wordt het effect van een uitslaande brand gesimuleerd, waarmee aangetoond kan worden of
brandoverslag naar een naast- of bovengelegen gevel plaatsvindt en of hiervoor
voorzieningen dienen te worden getroffen. Een berekening kan hierdoor een besparing
opleveren op de bouwkosten als er geen extra voorzieningen noodzakelijk zijn of worden
vereist.