Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Toezichtarrangement

Toezichtarrangement

Toezichtarrangement

Vertrouwd

Snel

Deskundig

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Toezichtarrangement

Indien niet wordt voldaan aan de prestatie eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving, kan invulling worden gegeven aan de realisatie van een gelijkwaardige situatie. Een vorm van gelijkwaardigheid is de toepassing van een vuurlastberekening volgens de NEN 6060 of een gelijkwaardigheid conform de NEN 6079.

De betreffende overeengekomen situatie dient gedurende het gebruik van het pand te worden gehandhaafd. De verantwoordelijkheid ligt daarbij bij de gebruiker. Hiervoor dient toezicht te worden uitgeoefend door middel van een toezichtarrangement.

RBG voert dagelijks inspecties en berekeningen uit met betrekking tot de vuurlast van gebouwen en kunnen ook voor u het toezicht organiseren.

Onze aanpak

➡ Controle vuurlast ter plaatse.
➡ Dagelijks inspectie mogelijkheden.
➡ Advisering en optimalisatie indien niet wordt voldaan aan eisen.
➡ Opstellen duidelijk en gebruiksvriendelijk document.
➡ Verzorging indiening bij gemeente.

Mogelijkheden

Een toezichtarrangement heeft als doel het gebruik, de eventuele voorzieningen en overige zaken vanuit de gelijkwaardigheid voor “beheersbaarheid van brand” periodiek te beoordelen. Hiervoor dienen periodiek onaangekondigde inventarisaties te worden uitgevoerd.

RBG kan als deskundige en onafhankelijke partij een inventarisatie uitvoeren, waarbij de gelijkwaardigheid die is beoogd met deze rapportage wordt gecontroleerd.

Het resultaat van de inventarisatie wordt daarbij verwerkt in een RBG rapportage en ter beschikking gesteld aan het bevoegd gezag.

Gebruiksvriendelijk document

In het toezichtarrangement van RBG, wordt het werkelijke gebruik zodanig grafisch eenvoudig weergeven (met indelingstekeningen, kleurenschema’s en foto’s), dat de gebruiker zelf tussen de onaangekondigde periodieke controles door RBG, toezicht kan uitoefenen op zijn eigen situatie.

Vertrouwd
Snel
Deskundig