Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Brandoverslag berekening

Brandoverslag berekening

Brandoverslag berekening

Quick-scan

Totaal advisering

Vuurlast berekening

Brandscan/
inspectie

Ontruimingsplan/ -plattegrond

Een gebouw bestaat uit één of meerdere brandcompartimenten. Dit is het maximale uitbreidingsgebied van brand. Volgens Besluit bouwwerken leefomgeving moet worden voldaan aan een zogenaamde WBDBO-eis tussen brandcompartimenten (uitgedrukt in 20, 30 of 60 minuten). Voor de mogelijke uitbreidingstrajecten via de buitenlucht, kunt u op twee manieren voldoen aan deze WBDBO-eis:

  • De gevels, daken en openingen brandwerend uitvoeren; of
  • Een brandoverslag berekening laten uitvoeren (conform NEN 6068)

Met een brandoverslag berekening kan worden beoordeeld of daadwerkelijk brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn of dat kan worden volstaan met de aanwezige afstand tussen de gevel- of dakopeningen. RBG kan deze helpen de keuze makkelijker voor u te maken en helpen kosten te besparen daar waar mogelijk.

Onze aanpak

In offerte stadium informatie over kans van slagen.
Gebruik zeer geavanceerde rekenprogrammatuur.
Niet uitsluitend een ja/nee conclusie, maar daadwerkelijke advisering.
Indien toch voorzieningen noodzakelijk, optimalisatie van voorzieningen.
Meedenken over planaanpassing ter voorkoming voorzieningen.
Tussentijdse communicatie.

Slagingskans en mogelijkheden

De brandpreventie deskundigen van RBG adviesbureau voor brandveiligheid kunnen u vaak in het offerte stadium al informeren over de kans van slagen. Indien een berekening vrijwel geen kans van slagen heeft informeren wij u direct. Als echter een kans aanwezig is om brandwerende voorzieningen te besparen met uitvoering van een brandoverslag berekening, bieden wij deze aan.

Om u een snel en duidelijk overzicht te geven of wordt voldaan aan de WBDBO-eis maakt RBG gebruik van een geavanceerd rekenprogramma. Wanneer uit de berekeningen blijkt dat de huidige situatie niet voldoet, dan zullen wij aangeven welke mogelijkheden u heeft om wel aan de eis te voldoen. Door middel van onze rekenmethode kan voor elk raamdeel afzonderlijk worden bepaald of deze brandwerend moet worden uitgevoerd.

Het doel van deze berekening is om eventuele brandwerende beglazing te voorkomen en toch te kunnen voldoen aan de gestelde WBDBO-eis uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren in de bouwkosten. Een brandoverslag berekening is dan ook een veelal toegepaste bezuinigingsmaatregel.

Wat is brandoverslag?

Om te voorkomen dat een eenmaal ontstane brand zich onbeperkt uit kan breiden, dient het gebouw onderverdeeld te worden in (sub)brandcompartimenten. Afhankelijk van de functie kan ook een verder opdeling beschermde subbrandcompartimenten noodzakelijk zijn. De brand mag zich daarbij niet uitbreiden naar een ander (sub)brandcompartiment op hetzelfde perceel of naar een brandcompartiment van een gebouw gelegen op een belendend perceel.

Om dit te voorkomen wordt er in het Besluit bouwwerken leefomgeving tussen twee brandcompartimenten een zogenaamde Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) eis gesteld.

BrandDoorslag: uitbreiding van brand van een ruimte naar een andere ruimte via een inpandige scheidingsconstructies (niet via de buitenlucht). De brandwerendheid van de scheidingsconstructies dient bepaald te worden volgens de NEN 6069 (verwijzing vanuit de NEN 6068).

BrandOverslag: uitbreiding van brand van een ruimte naar een andere ruimte via de buitenlucht. Dit dient beoordeeld te worden volgens de NEN 6068 ‘Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten’.

Vertrouwd
Snel
Deskundig