Stel hier uw vraag

Gebruiksmelding – Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Gebruiksmelding – Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Gebruiksmelding – Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Vertrouwd

Snel

Deskundig

Gebruiksmelding

Om een gebouw in gebruik te mogen nemen dient men conform Bouwbesluit 2012 in veel gevallen een gebruiksmelding te doen. Na in gebruik name dient een gebruiker het gebouw veilig te gebruiken. Hiervoor zijn regels vastgelegd. Dit geldt ook voor bestaande gebouwen!

RBG kan voor uw controleren of u verplicht bent het gebruik te melden en indien noodzakelijk voor u de gebruiksmelding verzorgen. Hiervoor zullen wij tekeningen opstellen en de melding bij de gemeente indienen. Aan het indienen van een gebruiksmelding zijn over het algemeen geen legeskosten verbonden.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik (voorheen Gebruiksvergunning)

In bepaalde situaties is in plaats van een gebruiksmelding een omgevingsvergunning Brandveilig gebruik noodzakelijk. Dit zijn veelal gebouwen waarin wordt geslapen (anders dan een woning of woongebouw) en gebouwen waarin verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn.

Om een dergelijk gebouw in gebruik te mogen nemen dient men conform Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan te vragen. Na in gebruik name dient een gebruiker het gebouw veilig te gebruiken. Hiervoor zijn regels vastgelegd. Deze regels gelden ook voor bestaande gebouwen!

RBG kan voor uw controleren of u verplicht bent voor het gebruik in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning en indien noodzakelijk voor u de aanvraag omgevingsvergunning verzorgen. Hiervoor zullen wij tekeningen opstellen en de aanvraag bij de gemeente indienen. Aan het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden. De hoogte hiervan verschilt per gemeente.

In opdracht van de gemeente voert de brandweer controles uit om na te gaan of het gebouw daadwerkelijk brandveilig wordt gebruikt. Deze controles zijn afhankelijk van het type gebruik en worden 1x per jaar, 1x per 2 jaar of 1x per 3 jaar uitgevoerd.

Onze aanpak

  • Snelle beoordeling noodzaak melding of vergunning.
  • Opstellen benodigde stukken.
  • Verzorgen melding of aanvraag.
  • Controle gebruik.
  • Bij gebreken direct advies.


Gebruiksbeperking vs. bouwkundige gebreken

De basisregel is: De gebruiksmelding en omgevingsvergunning Brandveilig gebruik gebruiksvergunning gaat over het veilig gebruik van het bouwwerk, NIET over bouwkundige aspecten!

Indien tijdens een gebruikscontrole ook bouwkundige gebreken worden geconstateerd, mogen de gemeente en brandweer formeel niet eisen dat de bouwkundige voorzieningen worden aangepast. Indien wordt vastgesteld dat veilig gebruik van het pand niet mogelijk is, mogen zijn alleen het gebruik beperken (bijv. minder personen in het pand en/of een gedeelte van het gebouw buiten gebruik stellen). Praktisch gezien zal echter in de meeste gevallen een mogelijkheid worden gegeven om de gebreken aan te passen binnen een vooraf vastgestelde periode, zonder dat direct het gebruik wordt beperkt.

In dat geval is echter wel direct actie vereist. De adviseurs van RBG kunnen u helpen bij dit traject. Wij verzorgen de verdere communicatie met de gemeente en brandweer en stellen een plan van aanpak / actielijst op. Mocht worden geconstateerd dat de brandweer echter te veel voorzieningen eist, zal worden onderbouwd dat dit niet noodzakelijk is. Mochten wel aanpassingen noodzakelijk zijn, dan helpen wij u desgewenst bij het zoeken van een geschikte partij voor uitvoering en/of begeleiden wij het aanpassingstraject.

Sinds de Woningwet 2007 in werking is getreden, is de verantwoordelijkheid van de veiligheid van (bestaande) bouwwerken volledig bij de eigenaar/ondernemer komen te liggen.


Wij helpen u uit de brand!

Of u nu de eigenaar of de gebruiker bent van een bouwwerk met een meldingsplicht of een vergunningsplicht, u zult ongetwijfeld tegen bepaalde vraagstukken aanlopen gedurende het traject. Indien u externe expertise wilt, om met een onafhankelijke blik het vraagstuk te beantwoorden, hoe u wél aan de regelgeving kunt voldoen of u bent op zoek naar begeleiding voor het gehele traject, dan bent bij ons aan het juiste adres!

Stel een vraag

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid