Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Programma Van Eisen

Programma Van Eisen

Programma Van Eisen

Vertrouwd

Snel

Deskundig

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Programma van Eisen

Voordat een brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie kan worden gerealiseerd of kan worden aangepast, is het noodzakelijk een Programma van Eisen (PvE) op te stellen.

Het PvE is een uitgangspuntendocument waarin de samenhang van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten optimaal zijn afgestemd. In dit document worden de doelstellingen vastgelegd en wordt aangegeven aan welke eisen de installatie dient te voldoen.

Onze aanpak

➡ Direct op hoofdlijnen de voorzieningen inzichtelijk.
➡ Meedenken in oplossingen.
➡ Maatwerk op basis van de NEN 2535 en NEN 2575.

Het voordeel dat RBG als onafhankelijk adviesbureau dit document opstelt is dat wij geen belang hebben bij aantallen en vormen van installaties of componenten daarvan. Naast dat dit document kan worden ingediend bij de gemeente en brandweer, kan deze ook gebruikt worden voor het opvragen van offertes bij installateurs. Omdat de basis vastligt, kan hierdoor daadwerkelijk een vergelijk worden gemaakt tussen aanbiedingen.

RBG stelt de PvE’s op volgens de NEN 2535 en NEN 2575.

Vertrouwd
Snel
Deskundig