Stel hier uw vraag

Brandscan/inspectie

Brandscan/inspectie

Brandscan/inspectie

Quick-scan

Totaal advisering

Vuurlast berekening

Brandoverslag berekening

Ontruimings­plan/ -plattegrond

De eigenaar van een gebouw mag een gebouw niet in de staat laten komen dat deze onveilig is. De gebruiker van een gebouw heeft de verantwoordelijkheid dat hij het gebouw brandveilig moet gebruiken.

Nu is de vraag op welk punt nu sprake is van een onveilige situatie. De verantwoordelijkheden zijn daarbij vastgelegd in de Woningwet en de eisen hieromtrent zijn omschreven in het Bouwbesluit. De brandveiligheidsadviseurs van RBG zijn gespecialiseerd in dit vraagstuk en kunnen exact aangeven op welk brandtechnisch niveau het gebouw zich bevindt. Wij kunnen hiervoor een brandscan uitvoeren.

Onze aanpak

Direct uw brandveiligheidsniveau inzichtelijk.
Dossierstudie naar rechtens verkregen niveau.
De eventuele gebreken in een overzichtelijke rapportage.
Een actielijst om de verbeterpunten aan te kunnen pakken.
Advisering van soorten voorzieningen.

Nadere uitleg Brandscan/inspectie

Bij een brandscan zal een inventarisatie ter plaatse worden uitgevoerd en zullen vergunningsstukken worden opgevraagd uit het gemeente archief. Op basis hiervan kan een beoordeling worden uitgevoerd.

Indien daarbij niet wordt voldaan aan de minimale eisen, kunnen wij aangeven waar en waarmee het niveau kan worden verhoogd. Mocht een voorziening niet eenvoudig te treffen zijn, zal maatwerk worden toegepast.

Doel van deze brandscan is het werkelijke veiligheidsniveau vast te leggen. Dit kan voor 3 doeleinden:

  1. Huidige niveau afzetten tegen de minimale eisen uit het Bouwbesluit en de eventuele aanvullende wensen van de gebruiker. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt of sprake is van een onveilige situatie of juist voldaan wordt aan alle eisen.
  2. Ten behoeve van de verzekeringsmaatschappij.
  3. Ten behoeve van de verbetering van de bedrijfscontinuïteit.

Het uiteindelijke veiligheidsniveau van een gebouw, zal een samenspel zijn van bouwkundige voorzieningen, installaties, maar ook het brandveilig gebruik (inrichting, ontruimingsplan, en -oefeningen).

De constateringen zullen daarbij op een brandveiligheidstekening en in een rapportage worden vastgelegd en worden toegelicht. Indien noodzakelijk kan na een brandscan in detail worden gekeken naar het functioneren van alle brandtechnische installaties en voorzieningen.

Hiermee bent u proactief bezig met veiligheid in uw bedrijf om u en uw werknemers veilig te laten werken en kan u invulling geven aan uw verantwoordelijkheid.

Vertrouwd
Snel
Deskundig