Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Brandscan/inspectie

Brandscan/inspectie

Brandscan/inspectie

Quick-scan

Totaal advisering

Vuurlast berekening

Brandoverslag berekening

Ontruimings­plan/ -plattegrond

Bij een brandinspectie wordt er geïnventariseerd of een pand nog steeds aan de brandveiligheidseisen voldoet. Daarbij is de eigenaar ervoor verantwoordelijk dat het pand veilig is en moet de gebruiker het gebouw op een brandveilige manier gebruiken. Bij een brandscan of inspectie is het daarnaast handig om te weten wanneer er sprake is van een onveilige situatie. De eisen en regels hiervoor zijn vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Op basis van dit besluit voeren onze brandveiligheidsadviseurs een brandscan of inspectie in uw pand uit. Wij weten altijd exact op welk brandtechnisch niveau het gebouw zich bevindt.

Onze aanpak

Direct uw brandveiligheidsniveau inzichtelijk.
Dossierstudie naar rechtens verkregen niveau.
De eventuele gebreken in een overzichtelijke rapportage.
Een actielijst om de verbeterpunten aan te kunnen pakken.
Advisering van soorten voorzieningen.

Hoe gaat een brandinspectie in zijn werk?

Bij een brandscan maken we ter plaatse een inventarisatie en vragen we vergunningsstukken op uit het gemeentelijk archief. Op basis hiervan wordt uw bedrijfspand beoordeeld. Indien daarbij niet wordt voldaan aan de minimale eisen, geven wij aan waar en waarmee het niveau kan worden verhoogd. Is een voorziening niet eenvoudig te treffen? Dan passen wij maatwerk toe.

Het doel van een brandscan of inspectie

Het doel van een brandinspectie is om het werkelijke veiligheidsniveau vast te leggen. Dit kan voor drie doeleinden:

  1. Het huidige niveau afzetten tegen de minimale eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving en de eventuele aanvullende wensen van de gebruiker. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een onveilige situatie of juist voldaan wordt aan alle eisen.
  2. Ten behoeve van de verzekeringsmaatschappij.
  3. Ten behoeve van de verbetering van de bedrijfscontinuïteit.

Het uiteindelijke veiligheidsniveau van uw pand hangt af van de bouwkundige voorzieningen, installaties en het brandveilig gebruik. Bij deze laatste factor is de inrichting van belang en speelt mee of u beschikt over een ontruimingsplan. Ook wordt hierin meegenomen of u regelmatig ontruimingsoefeningen doet.

Rapportage van de brandinspectie

De constateringen die wij tijdens de brandinspectie maken, worden op een brandveiligheid tekening en in een rapportage vastgelegd en toegelicht. Indien noodzakelijk kijken we na de brandscan of inspectie in detail naar het functioneren van alle brandtechnische installaties en voorzieningen. Door een brandinspectie uit te laten voeren, voldoet u niet alleen aan de regelgeving, u laat ook zien dat u proactief bezig bent met de veiligheid in uw bedrijf. Zo geeft u invulling aan uw verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. Wilt u ons inschakelen voor een brandscan of inspectie? Neem dan contact met ons op door te bellen naar (0316) 84 40 80.

Vertrouwd
Snel
Deskundig