Stel hier uw vraag

Vuurlastberekening

Vuurlastberekening

Vuurlastberekening

Quick-scan

Totaal advisering

Brandoverslag berekening

Brandscan/
inspectie

Ontruimingsplan/ -plattegrond

Met het uitvoeren van een vuurlastberekening is het mogelijk grotere brandcompartimenten te realiseren. Indien u geen brandscheiding in uw gebouw wilt hebben omwille van de openheid of het gebruik, kan het laten uitvoeren van een dergelijke berekening de oplossing zijn. Naast het voordeel ten behoeve van het gebruik kan dit ook enorme voordelen opleveren wat betreft de bouwkosten, zonder concessies te hoeven doen aan het brandveiligheidsniveau.

Voor het toepassen van de vuurlastberekening kan gebruik worden gemaakt van het gelijkwaardigheidsbeginsel op basis van artikel 1.3 uit Bouwbesluit 2012. Hieronder staan de mogelijkheden weergegeven.

Onze aanpak

Snelle beoordeling haalbaarheid.
Direct op hoofdlijnen de voorzieningen inzichtelijk.
Al vanaf fase vlekkenplan mogelijk.
Meedenken in oplossingen.
Voorstellen ter implementatie in ontwerp.

NEN 6060

De meest bekende en in Nederland algemeen geaccepteerde gelijkwaardigheidsmethodiek is de NEN 6060 (opvolger van de methode “Beheersbaarheid van brand 2007”)’. Een onderzoek op basis van deze norm maakt het mogelijk grotere brandcompartimenten toe te passen. Onderdeel van een dergelijke gelijkwaardigheid is een vuurlastberekening.

De adviseurs van RBG werken dagelijks op basis van de deze methode, kennen de achterliggende visie en kunnen daadwerkelijk het maximale voor uw ontwerp uit de norm halen.

NEN 6079

Een gelijkwaardigheid is ook mogelijk met de NEN 6079. Daarbij ligt de nadruk meer op kans reducerende maatregelen. Het verlagen van deze kansen zorgt voor een groter toegestaan brandcompartiment. Dit kan door het bedrijfsproces goed in kaart te brengen en op basis daarvan risico’s te analyseren en scenario’s inzichtelijk te maken. Door toepassing van bouwkundige, installatietechnische of organisatorische maatregelen (beter bekend als BIO maatregelen), kan invulling worden gegeven aan hetgeen in beoogd in de regelgeving.

Maatwerkoplossingen

Een maatwerkoplossing op basis van het werkelijke veiligheidsniveau, gebruiken wij vooral voor grote industriële complexen, waarbij standaard brandtechnische oplossingen niet mogelijk zijn of strijdigheden opleveren met bijvoorbeeld hygiëne regels of continuïteit van het productieproces.

Een maatwerkoplossing in samenspraak met gemeente/brandweer/omgevingsdienst is hier vaak een goede en soms zelfs de enige oplossing. Het aanwezige werkelijke veiligheidsniveau wordt in dit geval bepaald en vergeleken met de doelstellingen uit het Bouwbesluit. Met een risico analyse en scenariogewijze benadering kan daarbij inzicht worden verkregen in het brandveiligheidsniveau en kunnen passende maatregelen worden getroffen.

Vertrouwd
Snel
Deskundig