Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Brandtechnische bouwbegeleiding

Brandtechnische bouwbegeleiding

Brandtechnische bouwbegeleiding

Vertrouwd

Snel

Deskundig

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Brandtechnische bouwbegeleiding

Ontwikkelen en bouwen is een proces van keuzes maken. Heel veel keuzes! Wij kunnen voor u als bouwmanager voor het onderdeel brandveiligheid fungeren. Met een gezond kritische blik fungeren wij als aanspreekpunt en coördinator.

Onze aanpak

➡ Direct op hoofdlijnen de voorzieningen inzichtelijk.
➡ Optimalisatie plan, leidt tot kostenbesparing!
➡ Eén aanspreekpunt voor de brandveiligheid.
➡ Direct op hoofdlijnen de voorzieningen inzichtelijk.
➡ Al vanaf fase vlekkenplan mogelijk.
➡ Meedenken over planaanpassing ter voorkoming voorzieningen.

Nadat een brandtechnisch ontwerp is gemaakt, vergunning is verleend kan het project worden aanbesteed en gebouwd. Gedurende de werkvoorbereiding en tijdens de bouw kunnen veel verschillende leveranciers en (onder)aannemers betrokken zijn. Ervaring leert dat daarbij behoefte bestaat aan één aanspreekpunt die alle brandtechnische werkzaamheden aanstuurt, controleert en meedenkt als alternatieve oplossingen noodzakelijk zijn. RBG kan dit voor u verzorgen als brandveiligheidsmanager.

Daarnaast kunnen wij ook de volledige zorg met betrekking tot de brandveiligheid van het project op ons nemen. Dan worden actielijsten opgesteld, bestekken geschreven en offertes opgevraagd. Aansluitend kunnen wij de noodzakelijke overleggen voeren met aannemers en installateurs omtrent de benodigde werkzaamheden en deze gedurende het bouwproces aansturen en controleren.

Vertrouwd
Snel
Deskundig