Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Wat is brandveilig

Brandveilig betekent dat iets bestand is tegen brand of veilig is om te gebruiken in de buurt van vuur. Dit kunnen bijvoorbeeld producten, materialen of kleding zijn. Een gebouw of product dat brandveilig is, is ontworpen om te voorkomen dat een brand...

Lees meer

Brandgevaar

Alle acties, materialen of omstandigheden die de omvang of ernst van een brand kunnen vergroten of die een brand kunnen veroorzaken, kunnen worden gezien als brandgevaar. Het gevaar kan een brandstof zijn die gemakkelijk ontbrandt of bijvoorbeeld een warmtebron zoals...

Lees meer

Het Bouwbesluit en brandveiligheid

Het Bouwbesluit stelt eisen aan brandveiligheid van een bouwwerk. Het bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en de omgeving. Daarom heeft de overheid voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en...

Lees meer

WBDBO bouwbesluit

WBDBO staat voor Weerstand Brand Doorlating Brand Overslag. Brandwerendheid en WBDBO zijn niet hetzelfde. WBDBO heeft betrekking op brandcompartimenten in een gebouw. Brandwerendheid gaat over delen van de constructie en betreft de tijd die een constructie...

Lees meer

Brand beveiliging

Brand beveiliging omvat maatregelen die worden genomen om een brand te detecteren, controleren en te blussen. Ook het beschermen van mensen en eigendom tegen schadelijke gevolgen van brand valt onder brandbeveiliging. Dit kan op kleine schaal worden gedaan door...

Lees meer

Brandpreventie

Brandpreventie komt op elk niveau in de samenleving voor. In apparaten zijn vaak voorzieningen getroffen om het doorbranden of het ontstaan van kortsluiting te voorkomen. Bij werkzaamheden wordt er vaak nagedacht over hoe brand kan worden voorkomen of worden beperkt...

Lees meer