Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Wat is brandveilig

Brandveilig betekent dat iets bestand is tegen brand of veilig is om te gebruiken in de buurt van vuur. Dit kunnen bijvoorbeeld producten, materialen of kleding zijn. Een gebouw of product dat brandveilig is, is ontworpen om te voorkomen dat een brand...

Lees meer

Brandgevaar

Alle acties, materialen of omstandigheden die de omvang of ernst van een brand kunnen vergroten of die een brand kunnen veroorzaken, kunnen worden gezien als brandgevaar. Het gevaar kan een brandstof zijn die gemakkelijk ontbrandt of bijvoorbeeld een warmtebron zoals...

Lees meer

WBDBO Besluit bouwwerken leefomgeving

WBDBO staat voor Weerstand Brand Doorlating Brand Overslag. Brandwerendheid en WBDBO zijn niet hetzelfde. WBDBO heeft betrekking op brandcompartimenten in een gebouw. Brandwerendheid gaat over delen van de constructie en betreft de tijd die een constructie...

Lees meer

Brand beveiliging

Brand beveiliging omvat maatregelen die worden genomen om een brand te detecteren, controleren en te blussen. Ook het beschermen van mensen en eigendom tegen schadelijke gevolgen van brand valt onder brandbeveiliging. Dit kan op kleine schaal worden gedaan door...

Lees meer