Stel hier uw vraag

Ontruimingsplan en -plattegronden

Ontruimingsplan en -plattegronden

Ontruimingsplan en -plattegronden

Quick-scan

Totaal advisering

Vuurlast berekening

Brandoverslag berekening

Brandscan/
inspectie

Waarom heeft u een ontruimingsplan of -plattegrond nodig

Als eigenaar of gebruiker van een gebouw met een brandmeld-/ ontruimingsalarminstallatie zal de gemeente en brandweer aangegeven dat u in bezit moet zijn van een ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden.

Naast het Bouwbesluit is voor een werkgever ook de Arbeidsomstandighedenwet van kracht. Volgens deze wet dient de werkgever zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid, dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Hij/zij dient daarbij doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen. Een doeltreffende maatregel voor evacuatie/ontruiming van het pand is de aanwezigheid van een ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden.

Onze aanpak

Snelle beoordeling noodzaak ontruimingsplan en plattegronden.
Onze kennis implementeren in uw organisatie.
Topkwaliteit plattegronden volgens NEN 1414 | NEN-EN-ISO 7010
Maatwerk op basis van uw organisatie volgens NEN 8112.
Levering van lijsten en bedrukte platen.
Garantie goedkeuring brandweer.

Voor wie en waarom zijn ontruimingsplattegronden bedoeld

De aanwezige personen in een gebouw, die daar mogelijk niet (goed) bekend zijn, kunnen met een ontruimingsplattegrond in één oogopslag zien waar ze zijn en waar ze heen moeten om veilig het gebouw te kunnen verlaten, waar blusmiddelen in het pand aanwezig zijn of waar zich een handbrandmelder bevindt, om de rest van de aanwezige personen te kunnen alarmeren.

Voor wie en waarom is een ontruimingsplan bedoeld

Een ontruimingsplan is bedoeld voor de eigenaar en gebruikers van het pand, zodat er een duidelijk stappenplan is: Wie neemt contact op met de hulpdiensten?, Wie coördineert de ontruiming van het gebouw en verzorgt eventuele gewonden en telt alle aanwezige personen op de verzamelplek, zodat duidelijk is dat het pand leeg is? Zonder een dergelijk ontruimingsplan is het niet mogelijk een goede ontruiming uit te voeren. De veiligheidsinstructie op de ontruimingsplattegrond kan, indien desgewenst, in meerdere talen worden uitgewerkt, afgestemd op de gebruikers in uw gebouw.

Vertrouwd
Snel
Deskundig