Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Overleg gemeente en brandweer

Overleg gemeente en brandweer

Overleg gemeente en brandweer

Vertrouwd

Snel

Deskundig

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Overleg met het bevoegd gezag

Heeft u onenigheid met de toetsende instanties betreffende de brandveiligheid van uw gebouw. De adviseurs van RBG adviesbureau voor brandveiligheid kunnen u met onze jarenlagen ervaring, terzijde staan bij een overleg met gemeente, brandweer of omgevingsdienst. Voordeel is dat wij binnen de gelederen adviseurs hebben die ook ervaring hebben binnen brandweerorganisaties en daardoor ook de taal van de brandweer spreken.

Onze aanpak

➡ Snelle beoordeling haalbaarheid.
➡ Direct op hoofdlijnen de voorzieningen inzichtelijk.
➡ Al vanaf fase vlekkenplan mogelijk.
➡ Meedenken in oplossingen.
➡ Voorzieningen in een duidelijke brandveiligheidstekeningen.
➡ Eén aanspreekpunt voor de brandveiligheid.

Voorafgaand aan een dergelijk overleg is het noodzakelijk een beoordeling uit te voeren, zodat inzicht wordt verkregen in het daadwerkelijke veiligheidsniveau en bij een overleg kan worden toegelicht. Indien noodzakelijk kunnen aansluitend de mogelijke brandtechnische voorzieningen worden uitgewerkt.

Of het nu om kleine vragen van de brandweer gaat of onenigheid over een voorzieningenpakket bij een groot industrieel complex, RBG adviesbureau voor brandveiligheid helpt u met ons advies uit de brand.

Vertrouwd
Snel
Deskundig