Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt eisen aan brandveiligheid van een bouwwerk. Het bouwwerk mag geen
gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en de omgeving. Daarom heeft de overheid
voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu
vastgelegd. Een bouwwerk dient altijd te voldoen aan die voorschriften. Ook de
brandveiligheid maakt hier onderdeel van uit.

Het doel van brandveiligheid is om slachtoffers (gewonden en doden) te voorkomen en dat
brand zich uitbreidt naar een ander perceel. Het behouden van het bouwwerk en het
voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of
belangen zijn geen doelstellingen.