Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Vuurlastberekening

Vuurlastberekening

Vuurlastberekening

Quick-scan

Totaal advisering

Brandoverslag berekening

Brandscan/
inspectie

Ontruimingsplan/ -plattegrond

Door een vuurlastberekening te laten maken, kunt u grotere brandcompartimenten realiseren die voldoen aan de NEN 6060 of de NEN 6079. Indien u geen brandscheiding in uw gebouw wilt omwille van de openheid of het gebruik, is het laten uitvoeren van een dergelijke berekening de oplossing. Dit biedt u namelijk, naast voordelen wat betreft het gebruik, ook enorme voordelen wat betreft de bouwkosten, zonder concessies aan het brandveiligheidsniveau. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het toepassen van de vuurlastberekening. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van het gelijkwaardigheidsbeginsel op basis van artikel 4.7 uit de omgevingswet.

De NEN 6060 voor de beheersbaarheid van brand

De meest bekende en in Nederland algemeen geaccepteerde gelijkwaardigheidsmethodiek is de NEN 6060. Dit is de opvolger van de methode “Beheersbaarheid van brand 2007”. Een onderzoek op basis van deze norm maakt het mogelijk grotere brandcompartimenten toe te passen. Onderdeel van een dergelijke gelijkwaardigheid is een vuurlastberekening. De adviseurs van RBG werken dagelijks op basis van deze methode, kennen de achterliggende visie en kunnen daadwerkelijk het maximale voor uw ontwerp uit de norm halen.

Onze aanpak

Snelle beoordeling haalbaarheid.
Direct op hoofdlijnen de voorzieningen inzichtelijk.
Al vanaf fase vlekkenplan mogelijk.
Meedenken in oplossingen.
Voorstellen ter implementatie in ontwerp.

De NEN 6079 voor het verminderen van de kans op brand

Een gelijkwaardigheid is ook mogelijk met de NEN 6079. Daarbij ligt de nadruk meer op kans reducerende maatregelen. Het verlagen van deze kansen zorgt voor een groter toegestaan brandcompartiment. Dit doen we door het bedrijfsproces goed in kaart te brengen en op basis daarvan risico’s te analyseren en scenario’s inzichtelijk te maken. Door toepassing van bouwkundige, installatietechnische of organisatorische maatregelen (beter bekend als BIO-maatregelen), kan aan de NEN 6079 worden voldaan.

Maatwerkoplossingen voor iedere situatie

Een maatwerkoplossing op basis van het werkelijke veiligheidsniveau, gebruiken wij vooral voor grote industriële complexen, waarbij standaard brandtechnische oplossingen niet mogelijk zijn of strijdigheden opleveren met bijvoorbeeld hygiëne regels of continuïteit van het productieproces. Een maatwerkoplossing in samenspraak met de gemeente, brandweer of omgevingsdienst is hier vaak een goede en soms zelfs de enige oplossing. Het aanwezige werkelijke veiligheidsniveau wordt in dit geval bepaald en vergeleken met de doelstellingen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Met een risicoanalyse en scenariogewijze benadering wordt daarbij inzicht verkregen in het brandveiligheid niveau. Hierdoor kunnen passende maatregelen worden getroffen. Wilt u meer weten over hoe u ervoor kunt zorgen dat uw bedrijfspand aan de NEN 6060 of de NEN 6079 voldoet? Neem dan contact met ons op door te bellen naar (0316) 84 40 80.

Vertrouwd
Snel
Deskundig