Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Brandpreventie komt op elk niveau in de samenleving voor. In apparaten zijn vaak
voorzieningen getroffen om het doorbranden of het ontstaan van kortsluiting te voorkomen. Bij
werkzaamheden wordt er vaak nagedacht over hoe brand kan worden voorkomen of worden
beperkt wanneer er een brand ontstaat. Ook bij het realiseren van bouwwerken wordt
nagedacht over het ontstaan en de gevolgen van brand. Het nemen van maatregelen om
brand te voorkomen en te beperken, evenals de gevolgen voor personen en materiaal wordt
gezien als brandpreventie.

Brandpreventie bestaat uit een serie van maatregelen die bedoeld zijn om brand te
voorkomen of de impact van brand te minimaliseren. Dit kan bestaan uit het identificeren van
potentiële brandrisico’s en het nemen van maatregelen om deze risico’s te verminderen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn het implementeren van brandveiligheidsprotocollen, het
trainen van personeel om brandveilig te handelen, maar ook door het toepassen van
rookmelders, brandmeld- of ontruimingsalarminstallaties en handbrandblussers of
brandslanghaspels kan de impact worden geminimaliseerd. Andere belangrijke aspecten van
brandpreventie zijn het onderhouden van gebouwen en apparatuur om te voorkomen dat er
defecten optreden die brand kunnen veroorzaken. Door middel van effectieve brandpreventie
kunnen bedrijven en organisaties hun personeel en eigendommen beschermen en de risico’s
op verlies van levens en eigendom verlagen.