Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Bouwcontrole / opleveringscontrole

Bouwcontrole / opleveringscontrole

Bouwcontrole / opleveringscontrole

Vertrouwd

Snel

Deskundig

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Controle op locatie

Om problemen tijdens de bouw en/ of na oplevering te voorkomen is een goede communicatie tussen de verschillende partijen noodzakelijk. U zal niet de eerste zijn die denkt dat u een gebouw opgeleverd krijgt dat aan alle brandveiligheidseisen voldoet, maar waar naderhand blijkt dat voorzieningen in de praktijk anders zijn uitgevoerd dan op tekening weergegeven of met andere producten is gewerkt dan op voorhand beoogd waardoor niet wordt voldaan aan de eisen.

Ook zal u niet de eerste zijn die één dag voor de oplevering en/ of in gebruik name van het gebouw, van de gemeente/ brandweer te horen krijgt dat het gebouw niet voldoende veilig is en aanpassingen noodzakelijk zijn. Met regelmaat kunnen panden nog niet in gebruik worden genomen, als blijkt dat voorzieningen niet goed zijn uitgevoerd. Wij kunnen u in z’n geval direct en doeltreffend helpen.

Maar het is nog beter om ons op voorhand mee te nemen in het proces, zodat wij kunnen voorkomen dat u in de problemen komt.

Onze aanpak

➡ Direct uw brandveiligheidsniveau inzichtelijk door inspectie ter plaatse.
➡ Adhoc advisering en tussentijds sturend optreden op de bouw.
➡ De eventuele gebreken in een overzichtelijke rapportage met tekeningen.
➡ Een actielijst om de verbeterpunten aan te kunnen pakken.
➡ Meedenken in oplossing.
➡ Eén aanspreekpunt voor de brandveiligheid.

Om dit te voorkomen kunnen wij voor u gedurende het bouw-/verbouwproces alsmede voor oplevering, onafhankelijk de kwaliteit van de bouwwerkzaamheden beoordelen. Hiermee kunt u in de meeste gevallen financieel veel besparen, en bovenal wordt daarnaast problemen voor de opening ondervangen en tijdswinst geboekt. Onze resultaten worden vastgelegd in rapportages ten behoeve van de dossiervorming (lees: kwaliteitsbewaking). Ook zorgen wij voor afstemming met de brandweer.

Neem contact op met RBG adviesbureau voor brandveiligheid, zodat u met één van onze adviseurs de mogelijkheden kunt bespreken.

Vertrouwd
Snel
Deskundig